Menu

Algemene ledenvergadering 29 september 2021

5 oktober 2021 - Algemeen Nieuws

Verslag ALV 29 september 2021

Eindelijk was het dan weer zover: we konden weer fysiek bij elkaar komen. En dan meteen ook maar op een mooie locatie, de vergaderzaal van v.v. Alcides te Meppel. Er was gelijk ook een mooie opkomst. Ongeveer de helft van ons ledenbestand was die avond aanwezig. Het onderschrijft het belang van de ALV.

Voorzitter Jan Gerbers geeft in zijn voorwoord de moeilijke positie aan waarin alle scheidsrechtersverenigingen zich bevinden. En daarmee dus ook de SMO. Het ledental loopt achteruit en met name het aantal actieve leden baat ons zorgen. Dit is een tendens die we landelijk zien. Met name door de coronacrisis zijn er veel scheidsrechters gestopt en de aanwas is er nog niet (voldoende). Een column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, wordt hierbij aangehaald. "Zonder arbiter kan je fluiten naar je wedstrijd!" zegt al genoeg hoe het gesteld is met het aantal arbiters in Nederland. Dit gaat komende maanden nog uitdagingen genoeg opleveren. De KNVB is al weer druk bezig met het geven van cursussen voor aspirant scheidsrechters, de COVS is begonnen met een nieuw campagneplan om mensen enthousiast te maken voor het vak van arbiter. Ook binnen de SMO wordt hard gewerkt om te kijken hoe we het ledental kunnen opkrikken. Er gebeurt in alle geledingen van alles, maar er is nog een lange weg te gaan.

Wat we tegelijkertijd ook weer zien, is de agressie tegen de scheidsrechter. Ondanks dat we blij zijn weer te kunnen voetballen, wil dit niet meteen zeggen dat we ook aardig moeten gaan doen tegen "die man/vrouw in het zwart". We worden gelijk ingehaald door de actualiteit: 1 van onze leden heeft tijdens en na een wedstrijd wat strubbelingen gehad met spelers, publiek en de journalistiek. Dit wordt natuurlijk ook besproken. De leden geven hun mening en zo duurt het voorwoord van de voorzitter al weer langer dan gepland.

Na het doorlopen van de agenda, komen we uiteindelijk ook uit op een tweetal leden dat inmiddels al weer 50(!) jaar lid is van de COVS. Bert Knipmeyer en Liekele de Boer, beiden echte voorvechters van het scheidsrechters-vak, kregen uit handen van voorzitter Jan Gerbers de gouden speld van de COVS uitgereikt. Beiden waren hiervoor zeer  erkentelijk.

 

                   

 

Verder werden in deze vergadering Harmjan Drost en Jan Gerbers (voorzitter) voor 2 jaren herkozen in het bestuur.  Ook werd er natuurlijk gesproken over de toekomst van de SMO, iets dat een ieder aan het hart gaat en dan ook tot verhitte discussies leidde. Maar waar we het allemaal wel over eens zijn, is dat de schouders er onder moeten! Zo zien we dat SMO-Meppel e.o. leeft binnen Meppel, maar ook zeker (ver) daarbuiten!

SMO-Meppel e.o., van 15 november 1946, viert dit jaar haar 75 jarig bestaan! En dat mag natuurlijk worden gevierd! De feestcommissie geeft een toelichting op de huidige stand van zaken. Er zal in november een groot feest worden gegeven in een zalencomplex in Meppel. Er wordt aangegeven wat globaal de bedoeling is en wie er zullen worden uitgenodigd. Het belooft een mooie happening te worden, waar waarschijnlijk nog jaren over zal worden gepraat.

Zo is het al-met-al toch een lange zit geworden. De vergadering die om 20.00 uur begon, wordt door de voorzitter afgesloten om 22.30 uur met een dankwoord aan de rest van het bestuur voor het afgelopen jaar. Natuurlijk worden ook de aanwezigen bedankt en gaat er een speciaal dankwoord uit naar de v.v. Alcides voor het beschikbaar stellen van de locatie. Dit wordt bevestigd met een mooi presentje van de SMO voor de aanwezige afgevaardigde van Acides.