Menu

Eindelijk weer eens een spelregeltoets!

6 april 2020 - Algemeen Nieuws

Spelletjes Carroussel (3) SPELREGELTOETS

Het is al weer een tijd geleden dat er op onze website een spelregeltoets heeft gestaan.

En dat terwijl wij toch echt een scheidsrechtersvereniging zijn!

Nou dacht ik: laten we er maar weer eens een keer mee beginnen.

We hebben nu binnen de "spelletjes carroussel" een gemakkelijk

en een moeilijk spel gehad. Mooie kans om nu te beginnen met waar

het echt om draait binnen het scheidsrechterswereldje, de spelregels.

Veel plezier en succes met het beantwoorden van de regels.

Ik vind ze voor een beetje scheidsrechter niet al te moeilijk,

dus voor dit spel krijg je "maar" 1 punt per goed antwoord!

 

 

1
De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat hij zag dat een verdediger het
speelveld verliet en één van de wisselspelers van de tegenpartij (die aan het
warmlopen waren) in het gezicht spuwde. Hoe zal de scheidsrechter nu
moeten handelen?

a)Hij toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
nabij de zijlijn.
b)Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een
indirecte vrije schop voor de tegenpartij nabij de zijlijn
c)Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een directe
vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de
overtreding plaatsvond.
d)Hij toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd.

 

2
De bal gaat over de zijlijn bij de middenlijn aan de zijde van de dug-outs.
Partij A wil nu wisselen. De te vervangen speler verlaat het spel achter een doel
en de wisselspeler blijft buiten het speelveld staan en wil meteen de inworp nemen.
Mag dat?

a)Ja, want de 4e official heeft de wissel aangekondigd en de uitrusting van de
wisselspeler goedgekeurd.
b)Ja, want de te vervangen speler heeft het veld conform de regels verlaten.
c)Nee, want zowel de te vervangen speler als de wisselspeler moeten via de
middenlijn wisselen.
d)Nee, want de wissel was nog niet compleet aangezien de wisselspeler het veld
nog niet betreden heeft en dan mag de wisselspeler het spel niet hervatten met
een inworp.

 

3
Op slag van rust wordt een doelpunt gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt
toe, maar in plaats van nog te laten aftrappen fluit hij onmiddellijk af voor de rust.
Terwijl iedereen nog op het speelveld is, krijgt de scheidsrechter van zijn assistent
via de headset te horen dat het doelpunt door de aanvaller met de hand is gescoord.
Wat moet de scheidsrechter nu beslissen als hij het advies van zijn assistent-
scheidsrechter overneemt?

a)Hij annuleert het doelpunt en laat de spelers gaan rusten.
b)Hij annuleert het doelpunt, toont de aanvaller een gele kaart en laat de spelers
gaan rusten.
c)Hij annuleert het doelpunt, toont de aanvaller een gele kaart en laat een directe
vrije schop nemen op de plaats waar 'hands' was gemaakt.
d)Hij kent een doelpunt toe, want hij had gefloten voor de rust.

 

4
Na een hoekschop komt de bal bij een groep spelers ter hoogte van de strafschopstip.
Een speler slaat nu met zijn hand de bal, maar op datzelfde moment werd deze verdediger
in zijn rug geduwd door een aanvaller van de tegenpartij. De scheidsrechter onderbreekt
het spel, maar wat moet hij nu beslissen?

a)Hij geeft de verdediger een waarschuwing en laat hervatten met een strafschop, omdat
de handsbal qua sanctie (de waarschuwing) de ernstigste overtreding is.
b)Hij laat hervatten met een strafschop, omdat de strafschop qua spelhervatting
ernstiger is dan een directe vrije schop.
c)Hij laat hervatten met een directe vrije schop voor de verdediger, omdat duwen een
fysiek ernstigere overtreding is dan een handsbal.
d)Hij laat hervatten met een strafschop, omdat de overtreding van de verdediger
qua tactische gevolgen ernstiger is dan het duwen door de aanvaller.

 

5
Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een tegenstander bij zijn
shirt vastgepakt omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de lijn van het
strafschopgebied laat de tegenstander de aanvaller weer los, waardoor de aanvaller valt.
De scheidsrechter fluit af en moet:

a)Een directe vrije schop toekennen.
b)Een directe vrije schop toekennen en de verdediger een gele of rode kaart tonen.
c)Een strafschop toekennen.
d)Een strafschop toekennen en de verdediger een gele of rode kaart tonen.

 

6
Een paar meter voor het doel kopt een verdediger de bal veel te laag weg op het
moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de
scheidsrechter beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat?

a)Hij kent een hoekschop toe.
b)Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte
vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger zich schuldig maakte
aan gevaarlijk spel.
c)Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een
strafschop wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans.
d)Hij toont de verdediger een rode kaart wegens het voorkomen van een duidelijke
scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop oor de tegenpartij.

 

7
Na het scoren van een doelpunt zie je vaak dat een speler zijn shirt omhoog trekt
en op zijn onderkleding iets laat zien. Wat mag daar op staan?

a)Een persoonlijke afbeelding.
b)Een slogan.
c)Het logo van de fabrikant.
d)Een persoonlijke uiting.

 

8
Vlakbij de hoekvlag trappen 2 tegenstanders tegelijk tegen de bal, waarnaar
deze precies over de hoekvlag het veld verlaat. Welk advies moet de assistent-
scheidsrechter geven?

a)Doelschop.
b)Hoekschop.
c)Inworp toekennen aan de verdedigende partij.
d)Inworp toekennen aan de aanvallende partij.

 

9
Uit een doelschop speelt de doelverdediger de bal rechtstreeks naar een
medespeler, die zich buiten het strafschopgebied bevindt. Deze laatste wipt de
bal met de voet omhoog en kopt vervolgens de bal naar zijn eigen doelverdediger,
die de bal daarna met de hand(en) aanraakt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a)Hij laat doorspelen.
b)Hij fluit af, toont deze medespeler een gele kaart en laat het spel hervatten
met een indirecte vrije schop op de plaats waar de overtreding door deze speler
werd begaan.
c)Hij fluit af, laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats
waar de doelverdediger de bal met de hand aanraakte.
d)Hij fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat het spel hervatten
met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de
hand raakt.

 

10
Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger opzettelijk over de zijlijn,
omdat hij denkt dat je een aanvaller zodoende buitenspel kunt zetten. Nadat de doelman
de bal heeft gevangen, stapt de verdediger weer het speelveld in. Wat moet de
scheidsrechter nu beslissen?

a)Hij laat doorspelen.
b)Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het zonder
toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met een
indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.
c)Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende onderbreking een
gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld.

d) Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het zonder toestemming

verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de

plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

 

De antwoorden kunnen zoals gewoonlijk weer worden doorgegeven via het email-adres van

Marcel van den Beld: marcelvandenbeld69@gmail.com

De antwoorden krijgen jullie tijdens de eerstvolgende ledenvergadering te horen!