Menu

Geslaagde ALV 2020 ondanks Corona

26 november 2020 - Algemeen Nieuws

Woensdagavond 25 november 2020 heeft de SMO haar ledenvergadering gehouden.

Door Corona kon dit niet anders dan digitaal

Voor de grootte van de vereniging een mooie opkomst en een goed verloop van de vergadering.

In de vergadering is er naast de gebruikelijke onderwerpen, gesproken over de toekomst van de SMO en over het naderende 75 jarige jubileum in 2021.

Digitaal werden Anand Mangroelal en Benny Miggels in het zonnetje gezet voor hun 25 jarige jubileum als lid van de SMO (en de COVS).

Jan Willem Roesink trad af als secretaris en bestuurslid. Met mooie woorden van voorzitter Jan Gerbers, werd het voorstel aan de vergadering gedaan, Jan Willem te benoemen als lid van verdienste van de SMO. De vergadering stemde in.

Het was, ondanks de digitale versie, een geslaagde vergadering, maar de voorzitter sprak de hoop uit, de volgende keer gewoon weer fysiek te kunnen vergaderen.

Een ieder werd bedankt voor zijn inbreng en om 23.00 uur kon de vergadering worden gesloten.

 

Bestuur SMO