Menu

Geslaagde nieuwjaarsreceptie SMO-Meppel

19 januari 2023 - Algemeen Nieuws

Beter laat dan nooit: woensdag 18 januari jongstleden heeft de SMO weer haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Dit keer in stadcafé Oasis te Meppel. Onder het genot van een hapje en drankje is er weer bijgepraat door de leden van de SMO. Het bestuur had deze avond ook een belofte in te lossen. De toekomst van de SMO is ook weer besproken, iets wat was afgesproken met de leden tijdens de laatste ALV. Door de leden is met enthousiasme gereageerd op de plannen van het bestuur, zodat we met z'n allen de schouders kunnen zetten om deze plannen te verwezenlijken en de toekomst van de SMO te waarborgen! Het bleef die avond nog lang onrustig in Meppel, mede getuige onderstaande foto's.