Menu

Hans Noppers gestopt als scheidsrechter

23 oktober 2022 - Algemeen Nieuws

Aan het begin van het seizoen heeft Hans Noppers aangegeven te stoppen met fluiten.

Blessures hebben tot dit besluit geleid.

Helaas voor de KNVB Noord en de SMO, maar vooral ook erg jammer voor Hans Noppers zelf, die altijd met plezier op de velden heeft gestaan.

Enige tijd geleden heeft de Meppeler Courant aandacht besteed aan Hans.

2022-10-07_Meppeler_Courant_-_2022-10-07

Wij willen Hans bedanken voor zijn inzet en hem veel succes toewensen.