Menu

Jan Peter Kremer overleden

12 mei 2018 - Algemeen Nieuws

Op vrijdag 11 mei 2018 is scheidsrechter en bestuurslid van de SMO, Jan Peter Kremer op 51 jarige leeftijd overleden.

Jan Peter was al enige tijd ziek en heeft zijn strijd tegen een steeds verder achteruitgaande conditie niet kunnen winnen.

Wij wensen zijn kinderen, ouders en broer, die tot het laatst toe, vol overgave met hem de strijd hebben gestreden, veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Als SMO en als bestuur zullen wij Jan Peter gaan missen. Niet alleen vanwege al het werk wat hij voor de SMO en de donateursverenigingen heeft gedaan. Ook zijn kritische en gekleurde anekdotes over wedstrijden, spelers en coaches tijdens onze bestuursvergaderingen, waren altijd een vrolijke afwisseling.

Jan Peter was trots scheidsrechter te zijn. Hoewel hij de laatste jaren door zijn teruggaande conditie, bewust een stapje terug heeft moeten doen, bleef hij altijd zijn plezier en passie voor het fluiten houden.

Zelfs in de laatste dagen voor zijn dood, verzwakt en vermoeid, wist hij met een lach nog een virtuele kaart uit te delen, aan een voormalig speler, die nu als verzorgende, aan zijn bed stond.

Jan Peter, een markant scheidsrechter, maar bovenal een mooi mens is veel te vroeg heengegaan

Bestuur SMO

hieronder de kaart voor de uitvaart