Menu

Lidmaatschap van de SMO

30 november 2020 - SMO

Voorwaarden Lidmaatschap SMO

Een ieder, die lid is van de Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken, wordt geacht de inschrijfvoorwaarden te kennen en daarmee in te stemmen.

Aanmelden

Aanmelden bij de SMO kan via het aanmeldingsformulier.

SMO aanmeldformulier V2020-2

Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.

Het formulier kun je mailen naar smomeppel@gmail.com of versturen naar:

SMO

Secretaris Marcel van de Beld

Europalaan 6

8303 GJ EMMELOORD

De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. Wanneer de inschrijving is verwerkt, wordt via mail een bevestiging toegezonden.

Bij inschrijving wordt tevens goedkeuring gegeven aan inschrijving bij de COVS.

Contributie

De contributie bedraagt voor het seizoen 2020-2021 voor leden € 50,- (> 21 jaar). Jeugdleden betalen € 25,-

-       Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei van elk jaar;

-       Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

-       De contributie dient jaarlijks in de maand juni te worden voldaan, hiervoor ontvang je bericht per mail

-       Bij aanmeldingen na juni dient de contributie van het eerste jaar in de maand van aanmelding worden voldaan;

-       Bij aanmelding in januari en volgend bedraagt de contributie voor het lopend seizoen € 25,-

-       De contributie kun je overmaken op IBAN: NL98INGB0001726796 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken.

Afmelden

Afmelden als lid van de SMO dient schriftelijk of per mail te geschieden, email: smomeppel@gmail.com.

Mondelinge of telefonische afmelding wordt niet geaccepteerd om discussie te voorkomen.

Afmelding dient voor 1 mei te geschieden. Bij tussentijdse opzegging is men contributie verschuldigd voor het hele seizoen.

Je krijgt per mail een bevestiging van de uitschrijving uit het ledenbestand.

Privacy-wetgeving

Privacy voor onze leden is erg belangrijk. Hoe wij met jouw gegevens omgaan, kun je lezen in onze privacy verklaring op de website www.smo-meppel.nl .

Contact en informatie

Voor alle informatie over het lidmaatschap en contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester Marcel Huisman

Email: huismanm47@gmail.com

Tel: 06-42808880

 

Het Huishoudelijke Reglement ligt ter inzage bij het secretariaat