Menu

Mooi nieuws vanuit SMO

21 april 2020 - Algemeen Nieuws

Leden van de SMO,

Afgelopen weken is het bestuur druk bezig geweest met het contacten leggen met de leden in verband met

de gezondheid van de leden en hun gezin. Daaruit is gebleken dat het in de meeste gezinnen, qua

gezondheid, goed gaat. Dat is natuurlijk fijn om te horen. De meeste leden waren zelfs nog aan het werk.

Hetzij thuis, hetzij op de zaak, volledig of in afgeslankte vorm. En de meesten die thuis moeten

blijven, vermaken zich met klusjes in en rondom huis of het lezen van een boek of iets dergelijks.

Helaas was er ook 1 gezin waarin de man des huizes, en tevens lid van onze vereniging, getroffen

bleek door het COVID-19 coronavirus. Het waren spannende weken voor het gezin in kwestie, maar

afgelopen paar dagen bleek ons zeer gewaardeerde lid corona-vrij te zijn! Momenteel ligt hij op de

longafdeling van het ziekenhuis waar hij verblijft. Er wordt nu verder gekeken hoe het vervolgtraject

er uit zal komen te zien. Er moet nog heel wat gebeuren voordat hij weer naar huis kan, laat staan of

en wanneer hij weer de fluit ter hand zou kunnen nemen. Vanaf deze plaats natuurlijk alle goeds gewenst

voor hem en zijn gezin.

 

Wat wij natuurlijk allemaal missen, is het wekelijks leiden van wedstrijden en het kijken van voetbalwedstrijden

op tv of langs het veld. Ondergetekende heeft dit proberen te verwoorden. Hieronder een overdenking over

hetgeen wij allemaal missen in deze rare tijd.

Rest ons, als bestuur, u allen veel sterkte en gezondheid te wensen in de tijd die voor ons ligt. Mocht u hierbij,

op wat voor manier ook, enige hulp bij behoeven: schroom niet om contact met ons te zoeken!

 

Het gaat u allen goed.

Het bestuur van de SMO.

 

Scheidsrechters in coronatijd pdf