Menu

Privacyverklaring SMO Meppel – update

30 november 2020 - SMO

PRIVACYVERKLARING  SMO MEPPEL

Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken SMO, gevestigd in Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40048881, hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de vereniging: smomeppel@gmail.com.

In onderstaande link kunt u de volledige privacyverklaring en toestemmingsverklaring terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

SMO Privacyverklaring V2020-1

SMO-toestemmingsverklaring AVG-COVS V2020-1

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met smomeppel@gmail.com