Menu

Nieuwjaarsbijeenkomst SMO 15 januari 2020

31 december 2019 - Algemeen Nieuws

Ook in 2020 willen wij als SMO een Nieuwjaarsbijeenkomst houden en wel op woensdag 15 januari bij herberg 't Plein in Meppel.

SMO uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2020

We hopen je op 15 januari de hand te kunnen schudden en er 1 (of meer) te nemen op het nieuwe jaar.

Een goede jaarwisseling gewenst

Bestuur SMO